De bescherming van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Volgens de wet op de gegevensbescherming zijn wij verplicht u te informeren over de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken in onze bedrijven.

1. Verantwoordelijk voor gegevensverwerking
Monasso Industriële Toelevering B.V.
Industriestraat 8
7122 AP Aalten

2. Doeleinden van verwerking
Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en om onze diensten te verbeteren.

3. Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens incidenteel met derden, waarbij een verwerkersovereenkomst is gesloten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens in zijn vastgelegd). Zo is in de overeenkomst met Google Inc. opgenomen dat wij Google Analytics-cookies gebruiken, het laatste octet van het IP-adres hebben afgeschermd, de optie “gegevens delen” hebben uitgezet en geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Verder behandelen wij uw gegevens in vertrouwelijkheid en met discretie.

4. Bewaartermijn
Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren dan de wettelijke termijn van 7 jaar.

5. Cookies
Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine informatiebestanden die via uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Op onze websites gebruiken we alleen de volgende cookies:
Analytische cookies; Deze cookies stellen ons in staat bezoekers van onze websites te herkennen, te bepalen hoe ze navigeren en het aantal bezoekers te tellen. Dit helpt ons de website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de bezoekers sneller en gemakkelijker kunnen vinden wat ze nodig hebben.

6. Toezichthoudende autoriteit
Volgens de wet op de gegevensbescherming hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen in geval van schending van uw rechten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, namelijk:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Datum: 24-05-2018